Етикет: структура

Броят на биофермите в Германия се увеличава, животновъдството става все по-трудно

11% от обработваемите земи вече са сертифицирани като биологични От 2020 г.

Фермерите промениха структурата на потреблението на минерални торове

Увеличава се делът на сделките, при които торовете се заплащат със зърно

Намалява броят на малките ферми в Русия

Броят на малките стопанства в Русия намалява значително. Докато през 2006 г.

До края на годината МЗХ ще излезе с предложения за структурни промени...

До края на годината МЗХ ще излезе с предложения за структурни промени

Системата RASFF за предупреждение при рискови храни и фуражи ще функционира и...

Правителството прие Наредба за условията и реда за изграждане на Система за

Десислава Танева: „Напоителни системи” ЕАД ще бъде преструктурирана

В момента екип на Световната банка извършва анализ на „Напоителни системи” ЕАД,

Национална служба по зърното оптимизира структурата си

Структурата на администрацията на Националната служба по зърното (НСЗ) ще бъде оптимизирана

Производителят на изкуствени торове “Неохим” промени част от основните си външни пазари

Значителна промяна в структурата на своите пазари отчита димитровградският производител на торове

РЕКЛАМА