Етикет: администрация

Д-р Петя Петкова, Съюз на птицевъдите: 4 от 7 дни се занимаваме...

Приема се ново законодателство без да бъде отчетено, че трудно би могло

Администрацията в земеделското министерство намалява с 15%

Вижте как ще се преструктурира ведомството 15% намаление на числеността на администрацията

Българската администрация преустановява хартиения обмен на документи

От 1 ноември 2018 г. българската администрация преустановява хартиения обмен на документи.

Администрацията си търси стажанти в областта на селското стопанство

Остават четири дни до края на срока за кандидатстване по Програмата за летни

Министрите на земеделието обсъдиха насоки за реформата на ОСП

Министрите на земеделието на ЕС обмениха мнения по предложението за създаването на

До 28 февруари е срокът за пререгистриране на земеделските стопани

Всички, които искат да кандидатстват за финансово подпомагане по схемите на директните

Одобриха вътрешнокомпенсирани промени в бюджета на МЗХ

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджетна програма „Администрация“ на

Пет комасационни проекта за над 35 000 дка са осъществени през последните...

През последните две години в страната са завършени пет комасационни проекта за

Електронна администрация за евро проектите

Обменът на информация и документи за евро проектите вече ще е електронен.

Правителството одобри промени в администрациите на ИАРА и МЗХ

Правителството прие постановление, с което се изменят устройствените правилници на Министерството на

РЕКЛАМА