Какви са възможностите за инвестиции в преработка по Стратегическия план?

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Интервенцията за преработка е с бюджет от близо 295 млн. евро

Възможностите за финансиране на преработката на селскостопански продукти чрез част от интервенциите в Стратегическия план представи Елена Иванова, директор на дирекция „Развитие на селските райони“ в Министерство на земеделието по време на Националната среща на земеделските производители в България.

В рамките на Новия програмен период се запазва съществуването и прилагането на аналога на подмярка 4.2 за преработка на селскостопанска продукция. Ще бъде прилагана и втора интервенция, насочена само към преработка на продукти насочени към опазване на околната среда и биологичното земеделие. Интервенцията за преработка е с бюджет от близо 295 млн. евро, поясни Иванова.

Допустимите инвестиции ще бъдат същите, както досега по подмярка 4.2. Допускат се инвестиции в материални и/или нематериални активи и общи разходи

Допустими кандидати по интервенцията са земеделски стопани, преработватели на селскостопански продукти, признати групи и организации на производители и Кооперативни обединения на земеделски стопани, както и пазари на производители.

Отново е в сила изискването за „история“ на земеделските производители

В сила е и категоризацията на малки, средни и големи стопанста. За да бъдат допустими, малките земеделски стопани трябва да са регистрирани като земеделски стопани от най – малко 12 месеца преди кандидатстването за подпомагане.

Микро и малките предприятия трябва да са осъществявали дейност по преработка на селскостопански продукти за най-малко 24 месеца. За средни и големи предппиятия срокът е 36 месеца.

Допустими сектори:

  • Мляко и млечни продукти, включително яйца от птици;
  • Месо и месни продукти;
  • Плодове и зеленчуци, включително гъби;
  • Пчелен мед;
  • Зърнени, мелничарски и нишестени продукти;
  • Растителни и животински масла и мазнини;
  • Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки;

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА