Етикет: инвестиции

Малко над 9 млн. лв. е бюджетът по интервенциите за инвестиции в...

Със заповед на министъра на земеделието и храните от 5-ти април 2024

Георги Тахов: Проекти с над 60 точки по направлението за инвестиции в...

"През 2023 година по националния план за възстановяване устойчивост бяха отворени две

Регионалната среща на АЗПБ в Елхово се проведе при засилен интерес

Повече от 70 земеделски производители от общините Ямбол, Елхово, Болярово и Тополовград

В условия на ограничен бюджет се разглеждат проектите и по двете процедури...

По-голям шанс за класиране имат проектите с по-малка предвидена инвестиция Националният план

Експерти от ГД АГРИ към Европейската комисия посетиха България

Те са посетили предприятие за преработка на шипки реализирано по подмярка 4.2

България ще прилага държавна помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване...

България ще прилага държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез

ДФЗ утвърди годишният лихвен процент по кредити за инвестиции в селското стопанство

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) определи годишен лихвен процент, прилаган

МС одобри промени в Стратегическия план, касаещи инвестициите в земеделски стопанства

Въвежда се нов максимален размер на допустимите разходи за инвестиции С решение

МИГ Завет-Кубрат приема проекти за инвестиции в земеделски стопанства

Крайният срок за подаване на проектните предложения е до 17:30 часа на

РЕКЛАМА