ЕС обяви две нови временни извънредни мерки за подпомагане на производителите, засегнати от руското ембарго

Златко Златков
Златко Златков
4 Минути

Европейската комисия въвежда две временни извънредни мерки за подпомагане на производителите на домати, моркови, бяло зеле, пипер, карфиол, краставици,  корнишони, гъби, ябълки, круши, меки плодове, десертно грозде и киви в ЕС. Предприетите от Комисията мерки целят смекчаване на въздействието от внезапен спад в цените на определени видове плодове и зеленчуци, в разгара на прибирането на реколтата.

Предвидено е прилагането на две временни извънредни мерки за подпомагане – изтегляне на продуктите от пазара и небране или бране на зелено на продуктите. Тези мерки са с доказан ефект при кризи на пазара породени от излишък от плодове и зеленчуци, дължащи се на временни и непредвидими обстоятелства. Мерките могат да се прилагат от 18 август 2014 г. до 30 ноември 2014 г. Предвидените средства за прилагане на мерките са в размер на 125 млн евро и ще бъдат осигурени от бюджета за обща организация на пазара на селскостопански продукти. От тях 82 млн евро са предназначени за прилагане на посочените мерки по отношение на ябълките и крушите, а 43 млн евро за подпомагане по отношение на останалите продукти.

С цел да се гарантира, че всички производители ще бъдат подкрепени, финансова помощ от Съюза ще се предоставя както на признати организации на производители (ОП), така и на  производителите, които не са членове на ОП.

Изтегляне на продукция от пазара

Финансовата помощ за изтегляне от пазара ще се предоставя в съответствие със сумите определени за съответните продукти в приложение ХI към чл.79, §1 на Регламент 543/2011. В приложение към проекторегламента се определя размерът на обезщетението за продуктите,  за които не е фиксирана сума в Регламент 543/201.

Изтеглената продукция може да бъде предоставяна безплатно на благотворителни организации, учебни и лечебни заведения, старчески домове, както и за храна на животни или за други цели, разрешени от държавата членка.

Мярката ще се прилага за  всички ОП признати за посочените продукти, включително за тези ОП, които не са предвидили мярката изтегляне от пазара в своите оперативни програми. С цел да се гарантира, че всички производители на продуктите, обект на извънредните мерки, ще бъдат подкрепени, финансова помощ от Съюза ще се предоставя и на  производителите, които не са членове на призната ОП, но са сключили договор с ОП за предоставяне на цялото количество продукти. Помощта за тях ще се изплаща през ОП.

За държави членки с ниска степен на организираност на производителите, каквато е България, може да се подпомагат и индивидуални производители без договор с ОП, които са заявили прилагане на мярката пред националния компетентен орган. В този случай помощта ще се изплаща директно на производителя. При този вид подпомагне, държавата членка е длъжна да направи 100% проверки на бенефициентите на помощта.

В случаите, когато продукцията изтеглената от производители нечленуващи в ОП не е предназначена за безплатно разпространение, размерът на помощта е 50% от помощта посочена в регламентите.

Небране и бране на зелено

Финансовата помощ за ОП е не повече от 90% от помощта определена за изтегляне от пазара на съответните продукти, предназначени  за безплатно предоставяне. Финансовата помощ за производители, които не членуват в ОП е в рзмер на 50% от помощта, определена за ОП прилагащи мярката.

Нивото на проверки, когато производителите не членуват в ОП, трябва да бъде 100%.

Всички мерки се прилагат на база предварителни заявления за тяхното прилагане от страна на ОП и на индивидуалните производители, въз основа на които държавите членки изпращат текуща информация на Комисията за очакваните разходи. При изчерпване на бюджета, държавите членки спират приема на заявления.

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама