ДФЗ откри телефони и адреси за въпроси по мерките за местни стратегии от ПРСР

Златко Златков
Златко Златков
3 Минути

От 5 април 2012 г. бенефициентите  по  мерки  4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” и 431-1 „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” могат директно да се свържат с експерти на фонда на специално открити телефонни линии и електронни адреси. Те са:

1. Програма за Развитие на Селските Райони (2007 – 2013г.)

А) За въпроси към отдел “Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони” (отдел “ДПМРСР”)по:

– общинските мерки

тел.: (+359 2) 81 87 222 или (+359 2) 81 87 272 ;

e-mail: [email protected]

– частните мерки

тел.: (+359 2) 81 87 222 или (+359 2) 81 87 272 ;

e-mail: [email protected]

– Бенефициентите по мерки 4.1 “Прилагане на стратегии за местно развитие и 431-1 “Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”

тел.: (+359 2) 81 87 217 или (+359 2) 81 87 237 ;

e-mail: [email protected]

Б) За въпроси към отдел “Оторизация на плащанията по прилагане на мерки за развитие на селските райони” (отдел “ОППМРСР”) по:

– общинските мерки

тел.: (+359 2) 81 87 600 ;

e-mail: [email protected]

– частните мерки

тел.: (+359 2) 81 87 431 ;

e-mail: [email protected] 

тел.: (+359 2) 81 87 217 или (+359 2) 81 87 237 ;

e-mail: [email protected]

2. Директни плащания на площ

тел.: (+359 2) 81 87 449 или (+359 2) 81 87 479 ;

e-mail: [email protected]

3. Селскостопански пазарни механизми (СПМ), Краткосрочни схеми за подпомагане (КСП), Инвестиционни схеми за подпомагане (ИСП), Рибарство и аквакултури и Програма САПАРД

тел.: (+359 2) 81 87 169 ;

e-mail: [email protected] 

Номерата и адресите за контакти са публикувани в секция „Контакти” > „Лица за контакти с бенефициенти” на сайта на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), както и в секция „Информационен център на ДФ „Земеделие” на сайта на фонда. На разположение  на кандидатите и бенефициенти по всички останали схеми и мерки остават и директните контакти с експерти, които са публикувани в „Информационен център” на ДФ „Земеделие”.

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА