a301058fd1c0d63d82c050e67f970af4

ДФЗ откри телефони и адреси за въпроси по мерките за местни стратегии от ПРСР

От 5 април 2012 г. бенефициентите  по  мерки  4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” и 431-1 „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност …