АЗПБ предлага увеличаване на бюджетите и наддоговориране по подмерки 4.1 и 4.2

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

Увеличаване на бюджетите и наддоговориране по подмерки 4.1 и 4.2 предлага  Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ).

Във връзка с предстоящото заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020, Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) предлага на Управляващия орган (УО) на Програмата да увеличи бюджетите и да пристъпи към наддоговориране по процедурите от прием 2021 г. на подмерки 4.1 и 4.2.

“АЗПБ продължава да поддържа тезата, че в края на прилагането на удължената с 2 години ПРСР 2014-2020, УО следва да използва в максимална степен и много експедитивно възможността за прехвърляне на средства, както и наддоговориране на бюджетите по процедури на инвестиционни частни подмерки, чийто напредък по последни данни на ДФЗ видимо изостава спрямо този на публичните и компенсаторните мерки”, заявиха от АЗПБ.

“Увеличаването на бюджета и наддоговорирането по подмярка 4.1 от прием 2021 г. би позволило финансиране да достигне за проекти под 45 точки, които са в процес на изпълнение или пък вече са реализирани”, коментират от АЗПБ, като посочват, че това би допринесло за:

  • подкрепа инвестициите на проекти, които дори и да не са в чувствителните сектори, определени преди кризата от войната в Украйна, ще са важна подкрепа на засегнатите от ефектите на конфликта фермери;
  • адекватно и отговорно управленско решение, отразяващо лимитирания експертен административен капацитет на ДФЗ и УО, които са ангажирани в паралелното прилагане на ПРСР 2014-2020, проектите за сектор земеделие от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), Стратегическия план по ОСП 2023-2027, а относно ДФЗ и редица схеми на държавни помощи;
  • покриване интереса, нуждите и очакванията на множеството кандидати земеделски стопани;
  • целесъобразно, ефективно и навременно използване на средствата от Програмата, недопускане на декъмитмънт и принос за постигане на целите на Програмата;
  • Също така, в условията на продължаващата икономическа криза, неизползването на възможността за прехвърляне на средства и неосигуряването на свеж финансов ресурс за предприятията, би могло да доведе до задълбочаване на проблемите в сектора и невъзможност за изготвяне на проекти и кандидатстване в рамките на предвидените за това възможности по Стратегическия план.“, констатация на самия УО.

За повече от половината кандидати по подмярка 4.2 няма да има финансиране няма да има финансиране?

Данните от приема по подмярка 4.2. от 2021 г. сочат почти трикратен интерес спрямо бюджета, което означава, че за повече от половината кандидати няма да има финансиране, коментират от АЗПБ.

Предложението на УО за увеличаване на бюджета по подмярка 4.2 процедура № BG06RDNP001-4.015 с 20 млн. лв. е крайно недостатъчно, смятат от Асоциацията.

“Преработващите селскостопанска продукция предприятия са изключени от повечето процедури за частния сектор по НПВУ и не са допустими кандидати по инвестициите към Компонент „Устойчиво селско стопанство“. Посочените от нас аргументи по отношение на коментарите и предложенията за подмярка 4.1 са валидни и за подмярка 4.2.”, посочват още от АЗПБ.

“Считаме,  че в малкото оставащо време до края на Програмата УО/МЗм следва да подходи изключително отговорно и реалистично, а КН да одобрява разумни решения, които да предотвратяват безвъзвратното отчисление на средства от ПРСР чрез следващ декъмитмънт или в края на Програмата””, апелират от Асоциацията на земеделските производители в България.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements