Етикет: бюджет

Утре стартира активният сезон по градозащита

Утре, 10 април 2024 г., сряда, ще стартира активният сезон по градозащита

През май или юни стартират целеви приеми по подмярка 4.1 и 4.2

Комитетът по наблюдение одобри 17-то изменение на ПРСР 2014-2020 Комитетът по наблюдение

В условия на ограничен бюджет се разглеждат проектите и по двете процедури...

По-голям шанс за класиране имат проектите с по-малка предвидена инвестиция Националният план

Учените от Селскостопанска академия получават 3 млн. лева допълнително за наука

Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителни трансфери в размер на

Над 3,2 млрд. лева ще плати ДФЗ на фермерите през 2024 г.

За директни плащания от ЕФГЗ се предвиждат да бъдат изплатени 1,6 млрд.

Около 1/3 от очакваните 420 млн.лв. обещаха на производителите от уязвимите сектори

Не е ясен бюджетът за зърнопроизводителите. Възможни са кредити "Проведохме  разговори с

4 358 са подадените проекти за Инвестиции в технологична и екологична модернизация...

Общата стойност на всички подадени проектни предложения надхвърля 1,8 млрд. лв. Приключи

Ивайло Гълъбов: Няма бюджет за обезщетения на пострадалите ферми от птичи грип

Унищожените към момента птици надхвърлят 1,5 млн. бр. В националния бюджет за

Над 200 млн. лв. недостиг по процедурата за технологична и екологична модернизация...

Над 1 млрд. лв. достигат инвестициите по направлението 5 дни преди края

Пренасочват 70 млн. евро от интервенциите за консултантски услуги и обучения за...

С решение на Министерски съвет са приети редица промени по Стратегическия план

Вижте какви средства планира да раздаде ДФЗ на стопаните през 2024 г.

Над 3,2 млрд. лева се очакват да бъдат разпределени през следващата година

РЕКЛАМА