Етикет: подмярка 4.1

През май или юни стартират целеви приеми по подмярка 4.1 и 4.2

Комитетът по наблюдение одобри 17-то изменение на ПРСР 2014-2020 Комитетът по наблюдение

Обсъждат критериите за планираните целеви приеми по подмярка 4.1 и 4.2

Работна група с представители на Министерство на земеделието и браншовите организации дискутираха

Зам.-министър Таня Георгиева: Ще прехвърлим средства по подмярка 4.1, за да може...

Прехвърлянето на средства ще доведе до обезпечаване на всички проекти с 15

МИГ Завет-Кубрат увеличава бюджета за приема по подмярка 4.1

МИГ Завет-Кубрат увеличава бюджета в рамките на четвъртия прием по подмярка 4.1.

Птицеферма от село Каменово ще се модернизира с европроект

През месец ноември миналата година бе подписан договор за изпълнение на проект

Кубратска фирма закупува земеделска техника с проект по подмярка 4.1

Бюджетът на проекта е в размер на 488 950 лева „Паоли” ЕООД от

Зам.-министър Таня Георгиева: Увеличава се бюджета по подмярка 4.1

С увеличението се предвижда да бъдат одобрени всички проекти до 35 точки

МИГ “Кирково-Златоград” отваря прием по подмерки 4.1 и 4.2

Приемът ще продължи до края на октомври Нови възможности за земеделските производители

МИГ “Елена-Златарица” обяви два нови приема по подмерки 4.1 и 4.2

На 23 август МИГ „Елена и Златарица“ обяви прием по процедура №

Животновъдна ферма в Завет обновява техниката си с проект по подмярка 4.1

Общата стойност на проекта възлиза на 195 580 лева Фирма „ССОЗ -

РЕКЛАМА