Всичко за кандидатстването по de minimis за пчеларите

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Заявленията ще се подават от 11 до 24 август, срокът за изплащане на помощта е до 18 септември 2020 г.

Бюджетът на държавната помощ de minimis за пчеларите тази година възлиза на 5 млн. лв. Общият размер на предоставените за един земеделски стопанин помощи по de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 хил. евро за периода от 2018- 2020 г.  Същото правило се прилага и относно максималният размер на помощта за едно и също предприятие.

Средствата се предоставя с цел компенсиране част от разходите при отглеждане на пчелните семейства, както и за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до по- ниски добиви на пчелен мед. Размерът на подпомагане е до 7 лв. на пчелно семейство, в рамките на общия бюджет.

Помощта ще се предоставя на земеделски стопани, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция, отглеждащи пчелни семейства, които отговарят на следните условия:

  1. Регистрирани са като земеделски стопани
  2. Пчелините са с регистрация като животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност
  3. Нямат изискуеми задължения към Фонда
  4. Имат извършен пролетен профилактичен преглед през 2020 г.

Недопустими за подпомагане ще бъдат кандидати, които са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или вече са обявили такава, както и лица, които се намират в производство по ликвидация.

Броят на пчелните семейства, допустими за подпомагане, съответства на броя на пчелни семейства по анкетен формуляр за 2020 г., по Наредба №3/1999, актуализиран не по- късно от 31 юли 2020 г.

Заявленията за подпомагане и съпътстващите такива ще се подават в Областните дирекции на ДФЗ, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице.

Кандидатстването може да се извърши лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заварено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.

 

Пълните указания за кандидатстване може да откриете ТУК.

 

 

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА