улица

Официално започна приемът на проекти за улици по подмярка 7.2

Официално е даден стартът на приема по подмярка 7.2 по процедура „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“. Проекти могат …

selo_ulica_road

Днес отварят подмярка 7.2, кандидатства се за улична инфраструктура

Днес стартира приемът на проекти по общинската подмярка 7.2 като ще се приемат проекти само по дейност „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения …

Цветомира Стайкова

До 600 хил. евро е таванът за подмярка 6.4

Увеличава се размерът на общо допустими разходи по подмярка 6.4 за незедемеделски дейности и таванът ще е 600 хил. евро. Въпреки заложените в регламента 75% като възможност за подпомагане, ще …

ribarstvo_fishing

Последен ден за прием на проекти за преработка на собствен улов на риба

Днес е последният ден за прием по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ от рибарската програма. По мярката могат да кандидатстват рибари, които искат …

риба пъстърва

Последни дни за проекти за преработка на собствен улов на риба

Последни дни остават за прием по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ от рибарската програма. По мярката могат да кандидатстват рибари, които искат да …

община

Стартира втори прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие

От днес стартира втори прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на …

крава

Приемът за хуманно отношение към животни се мести по-рано

Земеделското министерство измества приема по мярката за хуманно отношение към животните по-рано от обявения през май график, става ясно от публикувания Индикативен план за действие за прием на заявления за …

лозя

Последна седмица за кандидатстване по лозарската мярка

На 26-и май приключва приемът по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 година. Документи по мярката се приемат в Централно управление …

Порожанов и Танева

Правят анализ на възможностите за отваряне на допълнителен прием по мерки 10 и 11

Министерството на земеделието, храните и горите заедно с фонд „Земеделие“ ще направят анализ на възможностите – финансови и нормативни, за отваряне на прием по мерките 10 и 11 за нови …

картофи

Последна седмица прием за компенсация за борбата с неприятели по картофите

В петък, 12-и май, изтича срокът за кандидатстване по Схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани за закупуване на средства за растителна защита за контрол на …