Уебинар: Пряко и непряко въздействие на Еропейските регулации за ESG докладване върху земеделския и животновъдния сектор

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Безплатен уебинар на тема: Пряко и непряко въздействие на Еропейските регулации за ESG (екологично – социално и корпоративно управление) докладване върху земеделския и животновъдния сектор ще се проведе на 27.02.2024 г. от 13:00 ч. онлайн в платформата ZOOM.

Директивата за отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта (известна сред бизнеса повече като CSRD директивата – Corporate Sustainability Reporting Directive) касае задължителното нефинансово докладване за голям набор от предприятия, чийто процес до този момент беше ангажимент само за публични дружества с над 500 служителя.

С новата директива се увеличава обхватът на задължените лица, като от 2026 година за финансовата 2025 година ще трябва да се отчитат и големи предприятия, които покриват 2 от следните 3 критерия: над 250 служителя, оборот над 50 млн. евро и стойност на балансовите активи над 25 млн.евро.

Освен това, тази директива задължава прилагането на определени, одобрени от европейската комисия стандарти за докладване по темите за устойчивостта, считано от 2025 година и съответно одит на доклада. Или казано по друг начин, нефинансовото докладване в голяма степен се приравнява като значение с финансовото докладване.

Това поражда преки, а и косвени последствия за съществена част от земеделския и животновъден сектор в ЕС. Преките касаят задължените лица и необходимостта от създаване на нужната организация и знание за този тип докладване. Косвените обаче обхващат по-широк кръг от бизнеса – всички, включително и малки и средни предприятия, които се явяват част от веригата на доставки за големите компании и конкретно търговските ритейл вериги. Това е свързано с необходимостта от покриване на изисквания свързани с устойчивост на предлаганите продукти и предоставяне на свързаната с това информация.

ЕТИКЕТИ:
Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА