Етикет: зелена икономика

ЕК помага на България да направи преход към зелена икономика

Европейската комисия ще помага на България и на още 17 страни-членки на

БАКБ е отпуснала над 22 милиона лева за МСП по програмата COSME

В края на 2018г. Българо-американска кредитна банка сключи споразумение по Програма COSME+

АЗПБ – основен партньор на престижна конференция във Варна

Устойчив растеж, агроиновации и зелена икономика ще бъдат сред основните теми на

Агрозона Агрозона

Предимство за два района при инвестиции в неземеделски дейности

Допустими кандидати по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в неземеделски дейности“ са микропредприятия и

Българското дружество за защита на птиците започна кампания за истинска “зелена” реформа...

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) стартира днес електронна кампания във