ЕК помага на България да направи преход към зелена икономика

Лилия Александрова
Лилия Александрова
3 Минути

Европейската комисия ще помага на България и на още 17 страни-членки на ЕС да направят преход към зелена икономика. Държавите ще получат съдействие при изготвянето на териториалните планове за справедлив преход, които всяка държава трябва да представи, за да получи финансиране от Механизма за справедлив преход.

Механизмът за справедлив преход е част от Плана за инвестиции във връзка с Европейския зелен пакт и ще мобилизира най-малко 100 млрд. евро под формата на инвестиции за предоставяне на допълнителна целенасочена подкрепа за регионите, които са най-силно засегнати от прехода към неутрална по отношение на климата икономика, но разполагат с по-малък капацитет за справяне с предизвикателствата. Получилите одобрения искания бяха подадени в отговор на специална покана, отправена от Комисията в края на февруари 2020 г. в рамките на Програмата за подкрепа на структурните реформи.

„Нашата работа по осъществяването на Европейския зелен пакт продължава. Изменението на климата е факт и борбата с него е все така неотложна. Комисията ще окаже решително съдействие на държавите членки, за да се гарантира справедлив преход във всички европейски региони. Това съдействие по линия на Програмата за подкрепа на структурните реформи е важна стъпка, която ще помогне за изготвянето на планове за преход и ще даде възможност на държавите членки да се възползват от Механизма за справедлив преход, като се гарантира, че преходът към екологична икономика се извършва по справедлив начин, без никой да бъде пренебрегнат.“, заяви Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра.

В рамките на Програмата за подкрепа на структурните реформи Комисията ще предостави съобразено с нуждите експертно съдействие, например за подпомагане на националните и регионалните органи при:

  • оценяване на социалното, икономическото и екологичното въздействие на прехода и очертаване на процеса на преход до 2030 г.;
  • провеждане на диалог между заинтересованите страни, например гражданите, бизнеса и гражданското общество, за да се постигне обща визия за протичането на прехода;
  • и при набелязването на действия за успешното осъществяване на справедлив преход.

Следващи стъпки

През следващите месеци до края на 2020 г. Комисията ще предостави целенасочена подкрепа за подпомагане на държавите членки при подготвянето на териториални планове за справедлив преход. Изготвянето и окончателното оформяне на плановете за справедлив преход ще остане в ръцете на държавите членки, които ще работят в тясно сътрудничество със съответните заинтересовани страни на национално, регионално и местно равнище, като по този начин се осигури тяхната активна ангажираност с прехода. След това плановете ще бъдат представени за одобряване от Комисията.

 

Лилия Александрова е журналист в „Агрозона“ от 2013 г. Има магистърска степен по Международни отношения и бакалавърска степен по Бизнес администрация. Интересите ѝ са в областта на политическата интеграция и Европейския съюз, агропредприемачеството, образованието, труда и социалната политика.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама