Земеделски производител от Сеслав изгражда плодохранилище с евросредства

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Проектът е финансират от ПРСР чрез мярка 4.1

В началото на 2023 г. Хасан Яшаров Хасанов подписва договор за изпълнение на проект „Изграждане на плодохранилище и склад в пи №0342010 по КВС на село Сеслав, община Кубрат, област Разград”. Той е с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” на МИГ Завет – Кубрат.

Общата стойност на инвестицията е 168 953.70 лева, от които 84 476.85 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалите – собствено участие на бенефициента.

Проектът се реализира в чувствителен сектор на земеделието, какъвто е производството на плодове:  семкови овощни видове – ябълки и круши, и костилкови овощни видове – череши.

Дейностите включват изграждане на нова производствена сграда – склад за приемане и съхранение плодове.

Ще се построи общо складово пространство за първоначално съхранение на плодове до тяхното преместване в помещение за сортиране, както и малка битова част за съблекални и санитарен възел за персонала.

Сградата ще представлява стоманена конструкция с широчина 12 м и дължина 24 м. Строителството ще бъде сглобяемо – стоманобетонни ивични основи и фундаменти, метални носещи колони и ферми, външни ограждащи стени от термопанели. Покривът е двускатен, покрит с термопанели. Обектът ще бъде с 310 кв.м. разгъната застроена площ.

Дейностите се очаква да завършат най-късно до средата на 2025 година.

В резултат на тяхното изпълнение ще бъдат създадени условия за модернизиране на земеделското стопанство, производство на качествена селскостопанска продукция и създаване на заетост.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements