woodland-path

Североизточно държавно предприятие получи сертификат за отговорно стопанисване на горите си

Североизточно държавно предприятие СИДП получи FSC Сертификат за отговорно управление на горите на 100 % от територията си. Документът удостоверява, че СИДП осъществява своята дейност в съответствие с всички международно …

gora

На крачка сме от Национален стандарт за отговорно управление на горите

Националният стандарт за отговорно управление на горите е депозирала природозащитната организация WWF-България. Така страната ни е третата в Европа, която адаптира националните си стандарти към последните изисквания на Съвета по …