Североизточно държавно предприятие получи сертификат за отговорно стопанисване на горите си

Лилия Александрова
Лилия Александрова
2 Минути

Североизточно държавно предприятие СИДП получи FSC Сертификат за отговорно управление на горите на 100 % от територията си. Документът удостоверява, че СИДП осъществява своята дейност в съответствие с всички международно приети принципи и критерии. Документът е издаден на основата на детайлни оценки и анализи на дейността на предприятието.

Сертификатът обхваща стопанисваните от предприятието гори на територията на 4 области – Варна, Добрич, Търговище и Шумен. Сертификатът е издаден от първата световна независима система за устойчиви гори – Forest Stewardship Council (Съвет за стопанисване на горите).

Всички 287 892 хектара държавни горски територии в обхвата на всички 13 горски и 5 ловни стопанства към СИДП се покриват с издадения сертификат. Той е валиден и за общинските гори, които предприятието стопансва и е валиден за срок от 5 години.

Документът представлява гаранция за това, че Североизточно държавно предприятие стопанисва горите, като спазва националното законодателство и международните стандарти, не допуска отрицателни екологични въздействия върху природата, поддържа високите консервационни стойности в горите, гарантира безопасни условия на труд, както и ползи за местното население.

Сертификатът е еталон за ефективно използване на целия спектър от продукти и услуги от горите. Той доказва, че предлаганата дървесина е добита от устойчиво управлявани гори и може да се проследи до крайния потребител.

С издаването му предприятието получава съществено бизнес предимство, тъй като много международни компании работят само със сертифицирана дървесина.

По силата на FSC стандартите предприятието е длъжно да разработва управленски планове и периодично да извършва мониторинг и оценка на резултатите от горскотостопанските дейности.

Сертификацията по системата FSC се прилага в 80 държави на 5 континента. Тя е доброволна, но е важна гаранция, че горите се стопанисват, така че да посрещат настоящите социални, икономически и екологични нужди на хората, без да се компрометират тези на бъдещите поколения.

Лилия Александрова е журналист в „Агрозона“ от 2013 г. Има магистърска степен по Международни отношения и бакалавърска степен по Бизнес администрация. Интересите ѝ са в областта на политическата интеграция и Европейския съюз, агропредприемачеството, образованието, труда и социалната политика.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА