Увеличава се обемът на продаваните зад граница български млечни продукти.

8.8% ръст на търговията с аграрни стоки

През първото полугодие на 2016 г. салдото в търговията с аграрни стоки бележи ръст от 8,8% на годишна база и достига 356,6 млн. евро. Това сочат предварителните данни от годишния …

apricots-fruits-grapes

5,2% ръст на брутната добавена стойност в земеделието през 2014 г.

МС одобри Аграрния доклад за 2015 г Балансираното развитие в аграрния отрасъл и приоритизирането на интензивните сектори ще бъдат едни от основните цели на Министерството на земеделието и храните през …

Krava_Jivotnovadstvo

Правителството прие Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2014 г.

Правителството прие Аграрния доклад `2014, съобщава пресцентърът на Министерски съвет. В него е направен анализ на състоянието и развитието на земеделието през 2013 г. и са представени прогнозни данни за …

Ministerski suvet 3

Министерски съвет прие Аграрния доклад за 2013 г.

Годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието, Аграрен доклад `2013 е приет на днешното заседание на Министерски съвет. В него е направен анализ на състоянието и развитието на земеделието …