Министерският съвет прие Аграрния доклад за 2012 година

Екип на Агрозона
Екип на Агрозона
3 Минути

Министерският съвет прие Аграрния доклад за 2012 година на днешното си заседание. В годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието е направен обстоен анализ на състоянието и развитието на земеделието през миналата година и са представени прогнози за следващата. Анализирани са икономическите показатели за селското стопанство и производствените резултати в растениевъдството, животновъдството, лозарството и винопроизводството. Отчетени са дейности в областта на растителната защита, ветеринарното дело, безопасността на храните, селекцията и репродукцията, научната и съветническа дейност в земеделието. Представени са данни за подпомагането на земеделските производители със средства от европейските земеделски фондове и от националния бюджет. Анализирана е външната търговия с аграрни стоки. Представена е информация за развитието на горското стопанство и рибарството.

През 2011 г. брутната добавена стойност, създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство”, бележи ръст от 22% спрямо предходната година в номинално изражение, до 3 637 млн. лв. по текущи цени. Общата стойност на брутната продукция от отрасъл „Селско стопанство” за 2011 г. възлиза на 8 667,5 млн. лв. по текущи цени на производител – с 15% повече спрямо 2010 г., като се отчита увеличение както при продукцията от растениевъдството, така и при тази от животновъдството.

През 2011 г. износът на селскостопански стоки се увеличава с 31,9% в сравнение с 2010 г., а вносът – с 24,4 на сто. В резултат, традиционно положителното търговско салдо в аграрната търговия на страната бележи ръст от 52,2% спрямо предходната година, като надхвърля 1,4 млрд. щ. д.

Един от факторите, допринасящи за стабилизиране и развитие на отрасъла, е предоставяната публична финансова подкрепа. По схемите за директни плащания за кампания `2011 са оторизирани плащания в размер на 996,3 млн. лв. (общо от европейските земеделски фондове и от националния бюджет). От тях 723,2 млн. лв. са по схемата за единно плащане на площ, 89,6 млн. лв. – национални доплащания на площ, 111 млн. лв. – по схемите за национални доплащания и специфично подпомагане за животновъдство, и 72,1 млн. лв. – национални доплащания за тютюн.

През 2011 г. по Програмата за развитие на селските райони са изплатени 503,7 млн. лв. на крайни бенефициенти. Общо изплатените средства за периода 2008-2011 г. достигат 2,04 млрд. лв. (вкл. 335 млн. лв. за гаранционен фонд), което представлява 32% от бюджета на Програмата.

В Аграрния доклад са представени целите на политиката в аграрния отрасъл и действията за тяхното постигане през 2013 г. Важен приоритет в дейността на Министерството на земеделието и храните през годината ще бъде отстояване на интересите на българското земеделие при определяне на окончателните параметри на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз след 2013 г. и подготовка за нейното прилагане.

Agrozona.bg e специализиран новинарски сайт за бизнес и земеделие. Нашата цел е да информираме своите читатели за новостите и добрите практики в агробизнеса у нас и по света. Agrozona.bg Ви предоставя експертни анализи и съвети за успешна реализация в сектора, а също така информация за важни срокове и събития. При нас ще намерите още и интересни и полезни съвети за вашето хоби. Екипът на Агрозона подготвя цялото съдържание на сайт и списание Агрозона. В него участват 4 журналисти, както и стажантите, които се учат на аграрна журналистика в редакцията на Агрозона

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА