поле, земя, жътва

Увеличават бюджета по 4,1 за вече приети заявления

Бюджетът за вече приетите заявления по подмярка 4,1 за инвестиции се увеличава. Увеличението възлиза на 14 851 200 евро, съобщават от Държавен фонд „Земеделие“. От повечето средства ще могат да …

jatva

Днес се очаква ранкингът за допустимите проекти по мярка 4.1

Днес на страницата на ДФЗ ще бъде обявен окончателният списък с ранкирането и допустимите за финансиране кандидати по мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства  по ПРСР 2014-2020, обяви зам.-изпълнителният директор …