Швейцарска компания ще инвестира в нов завод за производство на целулозен етанол от остатъци от земеделието в Румъния. Фабриката ще бъде в югозападната част на страната и ще произвежда продукта по биотехнологичен метод за получаване на биогориво от земеделски отпадъци като слама от зърнени култури, стъбла на царевица и остатъци от захарна тръстика.

Капацитетът на завода ще е 50 хил. тона годишно. Компанията Clariant, която оперира от юли 2012 в Германия, произвежда до 1000 метрични тона етанол от около 45000 метрични тона суров материал всяка година

По думите на Маркъс Рарбах, началник на старт-ъпа за бизнес биогорива и деривати, технологията е много устойчива и иновативна и компанията прави следващата голяма стъпка на атрактивен пазар. По думите му производството ще спомогне за намаляване на парниковите газове и за създаване на допълнителни бизнес възможности в региона.

Стартът на изграждането на завода ще бъде даден през 2018 г. като първите количества от производството ще бъдат налични през 2020 г.

На пълен капацитет заводът ще може да преработва приблизително 250 хил. тона остатъци от пшеница и слама от други зърнени, които ще бъдат доставяни от местните фермери. Остатъчните продукти от производството ще се използват за възобновяема енергия като целта е предприятието да стане независимо от фосилни горива.