Съветът на ЕС по земеделие и рибарство ще заседава на 20 юли

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

Съветът на Европейския съюз по земеделие и рибарство ще заседава на 20 юли в Брюксел. Очаква се министрите да продължат с обсъждането на Пакета за реформата на ОСП след 2020 г, като дискусията ще се съсредоточи върху въпроса за заделяне на средства за екосхемите, както и необходимостта от гъвкавост и възможни решения на въпросите, които вече бяха идентифицирани. Министрите ще обсъдят и Стратегията „От фермата до трапезата“ въз основа на предварително формулиран въпрос от Председателството, а Европейската комисия ще запознае Съвета с актуалната информация относно ситуация в развитието на пазара на селскостопански продукти, съобщиха от Министерството.

На 23 юни Съветът на ЕС по околна среда е провел видеоконферентна среща

Междувременно стана ясно, че е одобрен и докладът за резултатите от неформалната видеоконференция на Съвета на ЕС по околна среда, проведена на 23 юни. Основната тема на дискусията е бил приносът на политиките по околна среда и климат за възстановяването от кризата с COVID-19. Министрите са обсъдили как мерките от наскоро представените инициативи, част от Европейската зелена сделка, като Плана за действие за кръгова икономика, Стратегията на ЕС за биоразнообразие 2030 г. и проекта на Европейски климатичен закон, биха могли да допринесат най-ефективно за възстановяването от кризата с COVID-19 и да помогнат да се изгради гъвкава, устойчива и подготвена за бъдещи предизвикателства Европа.

В условията на безпрецедентна икономическа криза, породена от пандемията, в края на май т.г. Европейската комисия представи мащабен План за възстановяване, който да допринесе за зелен и цифров преход. Комисията предложи също създаването на нов инструмент за възстановяване „Следващо поколение ЕС“ на стойност 750 млрд. евро и преработена МФР за периода 2021-2027 г. на стойност 1 100 млрд. евро.

България е приветствала представените от Европейската комисия План за възстановяване и преразгледаната Многогодишна финансова рамка, като е подчертала необходимостта Европейската комисия да извърши оценка на нужните средства и на национално ниво.

По време на срещата са били откроени някои важни за страната ни проблеми, каквито са емисиите от транзитния транспорт и рискът от изтичане на въглерод. България е посочила още, че осигуряването на зелен и справедлив преход може да бъде постигнато, само ако е налична пълна подкрепа от гражданите и бизнеса, като задължение на взимащите решения на европейско ниво е гарантирането на конкурентоспособността, икономическия ръст и социалното благополучие във всички държави-членки.

Приети са промени в правилата за плаване по река ДунавВОМР, МЗХГ, Agrozona.bg

Министерският съвет е приел актуализирани правила за плаване по река Дунав, които въвеждат нови текстове и изисквания, одобрени на сесия на Дунавската комисия.

Правилата в българския участък на водния път се уеднаквяват с нормите, приложими в останалите страни по Конвенцията за режима на корабоплаване по Дунав. Промените са насочени към повишаване на безопасността, предотвратяване на аварии и подобряване на условията за плаване по Дунав.

Въвеждат се изисквания към процеса на зареждане на корабите, като се регламентират задълженията на екипажа при снабдяване на кораба с гориво, смазочни материали и втечнен природен газ. Допълнени са правилата за радиообмена, за автоматичната идентификационна система за вътрешното корабоплаване и за преминаването през шлюзове.

 

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА