Резултати от проучване на земеделските производители

Златко Златков
Златко Златков
3 Минути

На 6-и ноември 2014 г. се състоя публичното представяне и обсъждане на резултатите от проучване сред земеделски производители от страната, извършено от ИПИ. На събитието присъстваха експерти от сектора, представители на Национална асоциация на зърнопроизводителите, Министерство на земеделието и храните, банки, медии, посолства.

Основните резултати от проучването могат да бъдат обобщени както следва:

  • Близо половината от анкетираните възнамеряват да задържат рентите на нивата от миналата година. Една трета смятат да дадат по-високи ренти, а един от всеки десет – по-ниски;
  • Три четвърти от анкетираните имат намерение да инвестират в стопанствата си през 2015 г. Най-много планове има за закупуването на нова техника, строителство и ремонт на сгради, закупуване на земя и на оборудване;
  • Основно фермерите разчитат на собствени средства за финансиране на инвестицията си. Наблюдава се отчетлива дистанция между зърнопроизводството от една страна и останалите сектори в отрасъл „селско стопанство” по отношение достъпа до кредитиране, като за първите банките са по-съществен източник на финансиране;
  • Един от всеки 13 от анкетираните споделя, че възнамерява да се насочи и към други сфери на отрасъла. Близо една трета от планиращите диверсификация на производството смятат да се насочат към отглеждането на животни, а 12,5% към трайни насаждения;
  • Над половината от анкетираните смятат, че имат ограничена или никаква информация за директните плащания през 2015 година. Най-сериозни притеснения по отношение на възможния финансов ефект буди нивото на информираност за „зелените” плащания, за които подготовката трябва да се извърши през настоящата есенна сеитбена кампания. Едва 37% споделят, че имат необходимата информация за схемата;
  • Извън обективните обстоятелства като пазарната конюнктура и климатични условия, най-сериозната пречка пред бизнеса е работата с държавните органи и бюрокрацията. Следващи по тежест се нареждат достъпът до качествена работна ръка, достъпът до капитал и едва на четвърто място недостатъчното субсидиране.

От изнесените резултати бяха представени няколко основни извода – предстои охлаждане на пазара на земя, въпреки трудностите фермерите възнамеряват да продължат да инвестират в стопанствата, за да запазят и подобрят конкурентоспособността си и не на последно място – наблюдава се известен интерес към диверсификация на производството, основно сред зърнопроизводителите.

Наложи се мнението, че инициативата на ИПИ трябва да бъде продължена и занапред и че подобни проучвания могат да бъдат добър инструмент за дефинирането и решаването на конкретни проблеми в бранша.

Николай Вълканов,
Институт за пазарна икономика

 

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements