Етикет: селско стопанство

Броят на биофермите в Германия се увеличава, животновъдството става все по-трудно

11% от обработваемите земи вече са сертифицирани като биологични От 2020 г.

България и Косово ще си сътрудничат в областта на селското стопанство и...

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на земеделието

ДФЗ утвърди годишният лихвен процент по кредити за инвестиции в селското стопанство

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) определи годишен лихвен процент, прилаган

Бюджетната комисия не успя да реши въпроса за минималния осигурителен доход в...

Какъв ще бъде минималния осигурителен доход за  земеделските стопани ще се реши

НСИ: Цените на производител в селското стопанство със спад от близо 25%...

Продукцията в растениевъдството е поевтиняла с 30%, но в животновъдството е поскъпнала

Заместник-министър Тошев: Необходимо е да се стимулира адаптирането на селското стопанство към...

Необходимо е да се стимулира адаптирането на селското стопанство към дигиталните технологии.

ФАО: Селскостопанското производство ще нарасне през следващите 10 години

Почти половината от увеличението на общото производство на месо до 2032 г.

Главна инспекция по труда започва засилени проверки за трудови договори в селското...

Главна инспекция по труда започва засилени проверки за трудови договори в селското

38% от обявените свободни работни позиции в Търговище са за сектор селско...

В област Търговище заявените работни места на първичния пазар на труда през

Дуалното образование става все по-желано в агросектора

Да се валидират уменията и в професиите, нужни в земеделието, се договориха

Селското стопанство генерира повече приходи, но продукцията намалява

Увеличението се дължи на ръста в цените, най-висок е скокът при зърнените

Селскостопанският експорт на печалба с над 1 млрд. лева за шестмесечието

Делът на аграрния отрасъл в общата БДС за икономиката на страната нараства

РЕКЛАМА