Ремонтираният Закон за подпомагане на земеделските производители отново тръгва към пленарна зала

Екип на Агрозона
Екип на Агрозона
5 Минути

Комисията по земеделието и храните реши на последното си заседание да предложи на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Това е вторият проект, с който ще се запознават народните избраници. Първият беше отхвърлен в пленарна зала преди около месец и се наложи да бъде преработен, за да достигне отново до Парламента.

Законопроектът е свързан с прилагането на инвестиционните мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) чрез Интегрираната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

Компенсаторните мерки – през ИСАК, инвестиционните чрез ИСУН

В тази връзка се предлага производствата по компенсаторните мерки на площ, свързани със залесяване, агроекология и климат, биологично земеделие, Натура 2000, необлагодетелствани райони и хуманно отношение към животните да се извършват чрез ИСАК.
Производствата по инвестиционните мерки и подмерки вече ще се провеждат чрез ИСУН. Предвижда се проектните предложения по тези мерки да подлежат на предварителна оценка, когато общият размер на заявената финансова помощ надхвърля бюджета за съответния период на прием. Критериите и редът за извършване на оценката и класирането ще бъдат определени в насоките за кандидатстване. В едноседмичен срок от публикуване на класирането ще могат да бъдат подавани възражения, които ще бъдат разглеждани от специална комисия. Срокът за произнасяне по възраженията е две седмици.
Въз основа на извършената оценка и произнасянето по подадените възражения, комисията, извършваща предварителната оценка, ще изготвя списък на проектните предложения, по които заявената помощ не надхвърля с повече от 30% определения бюджет за съответния период на прием, включително и тези с еднакъв брой точки. За останалите проектни предложения се изготвя отделен списък.

Първия списък е до достигане на 110% от бюджета

Процедура чрез подбор ще се извършва по реда на ЗУСЕСИФ за проектните предложения от първия списък до достигане на до 110 на сто от бюджета. Преди класиране и при наличие на остатъчен бюджет до 110 на сто ще се извършва оценяване и на проектните предложения от втория списък до 110 на сто от бюджета. За всички останали проектни предложения се издава решение, с което се отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.
По отношение на мерките, по които производствата се провеждат посредством ИСУН, в преходните и заключителните разпоредби е предвидено, че до изтичане на периода на мониторинг, административните производства по тях се довършват по досегашния ред. Кандидати с вече подадени заявления, за които няма издадена заповед за одобрение или за отказ, могат да поискат прехвърляне на заявлението си в следващ период на прием. Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция ще може да използва и ИСАК за тяхното администриране.
За предварителни разходи, допустими за дейности преди подаване на проектното предложение, за мерките и подмерките, осъществявани чрез ИСУН, кандидатите за подпомагане, които не са възложители по Закона за обществените поръчки, ще следва да прилагат специалните правила за определяне на изпълнител на глава четвърта от ЗУСЕСИФ. Вече договорените дейности ще са допустими при условията, предвидени в насоките за кандидатстване.

В двумесечен срок ще има наредба към закона
Условията и редът за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по ПРСР 2014-2020 г., ще следва да бъдат уредени в двумесечен срок с наредба.
От дискусията по време на комисията е станало ясно, че Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя законопроекта. От парламентарната група на БСП за България са отбелязали, че ще се въздържат да подкрепят законопроекта, но ще направят предложения между първо и второ четене. Представителите на Обединени патриоти са подкрепили законопроекта, със забележката, че сроковете за подаване на възражения и за тяхното разглеждане следва да бъдат прецизирани. От ДПС  и ГЕРБ също подкрепиха законопроекта на първо четене.

Agrozona.bg e специализиран новинарски сайт за бизнес и земеделие. Нашата цел е да информираме своите читатели за новостите и добрите практики в агробизнеса у нас и по света. Agrozona.bg Ви предоставя експертни анализи и съвети за успешна реализация в сектора, а също така информация за важни срокове и събития. При нас ще намерите още и интересни и полезни съвети за вашето хоби. Екипът на Агрозона подготвя цялото съдържание на сайт и списание Агрозона. В него участват 4 журналисти, както и стажантите, които се учат на аграрна журналистика в редакцията на Агрозона

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА