Комисията по земеделие прие на първо четене промените в Закона за подпомагане на земеделските производители

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

С 13 гласа “за”, 0 “против” и без “въздържали се” Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители бе приет на първо четене в Комисията по земеделието, храните и горите.

По време на заседанието на Комисията директор дирекция “Директни плащания” към Министерство на земеделието Аделина Стоянова представи аспектите, които включва този Законопроект и основанието те да бъдат включени именно в Закона, а не в подзаконови нормативни актове.

Основни изменение на Закона

“Основните изменения на Закона за подпомагане на земеделските производители са в няколко аспекта. На първо място регламентиране създаването на национални органи за управление и прилагане на Стратегическия план и определяне на техните правомощия. Следва изграждане на необходимите за прилагане на Стратегическия план системи за администриране и информационни системи и създаване на законова делегация министъра на земеделието да създава законови разпоредби за условията и реда за прилагане на интервенциите в Стратегическия план, отразяване на националните решения на страната, които се заложени в Стратегическия план, за гарантиране на защитата на финансовите интереси на Съюза. Друг аспект е  определяне на някои основни понятия, които се прилагат по отношение на интервенциите, които са част от Стратегическия план и създаване на законова база за прилагане на Плана за възстановяване и устойчивост в аграрния сектор”, заяви пред народните представители Стоянова.

Уреждане на финансов контрол в националното законодателство

“В съответствие с принципа за субсидиарност на правилата за мониторинг и контрол, намаление на плащанията, санкциите и финансовия контрол вече няма да се уреждат в европейското законодателство и в регламентите на Европейския съюз. Поради тази причина те трябва да бъдат уредени в националното законодателство на държавите членки. Без създаването на такова законодателство Стратегическият план няма как да бъде приложен и съответно няма как да бъдат защитени финансовите интереси на Съюза”, коментира Стоянова.

“От друга страна правните принципи изискват санкциите да се определят със закони. Включването им в наредби носи риск по отношение на тяхната отмяна при бъдещ съдебен контрол”, допълни още тя.

Уреждане на условията и реда за извършване на проверки

“Този законопроект има за цел да създаде законовата делегация за създаване и уреждане на условията и реда за извършване на административните проверки и проверките на място, като без такава правна уредба Държавен фонд „Земеделие“ не може да изпълнява функциите на разплащателна агенция”, заяви Стоянова.

Едновременно прилагане на две законови делегации

“Обществените отношения, които са уредени от Закона за подпомагане на земеделските производители за прилагане на Стратегическия план следва да бъдат  уредени отново в него, а не чрез наредби, тъй като в известен период от време ние ще трябва да прилагаме две законови делегации. Едната е свързана с приключване на кампанията по директни плащания за 2022 г. и плащане през 23-та, както и изпращане на уведомителните писма до бенефициентите. От другата страна Програма за развитие на селските райони работи по правилото n+2q така че в бъдещ период от време ще се наложи прилагането паралелно на законови разпоредби на ЗППП, които имат пряко отношение към два различни програми периода”, коментира още тя.

“В тази връзка и във връзка с по-голямата субсидиарност, които имат държавите членки по отношение на прилагането на стратегическите планове, ние сме предложили Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, който да може да уреди и да гарантира прилагането на Стратегическия план за земеделието на България за периода 2023-27 г.”, заключи тя.

 

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements