Птичи грип: През 2023 г. инфекцията ще се измести към немигриращите птици

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
4 Минути

За периода 2015 – 2022 г., пикът на заболяване при домашните птици в България е през 2017 г., с почти 70 докладвани огнища

„В цяла Европа се наблюдава промяна в съотношението на засегнатите диви птици – от водоплаващи до грабливи и други видове птици, което предполага изместване на инфекцията от мигриращите през зимата птици към немигриращите и синантропните диви птици, които пребивават или се размножават в Европа (включително и тези, които се размножават в колонии). Като се вземат предвид променящата се епидемиологична обстановка в ЕС през 2020, 2021 и 2022 г. и сезонният характер на разпространение на инфлуенца А вирусите при дивите птици, съществува потенциален риск през следващите месеци в ЕС да възникнат нови огнища на различни подтипове HPAI А по птиците. За сега рискът се определя като умерен, но със захлаждането на времето и в зависимост от температурите и движението на птиците по миграционните пътища тенденцията е рискът да се засилва към висок, се посочва в становище на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) относно разпространението на Високопатогенна инфлуенца А по птиците в Европа и България през 2022 г. и оценка на риска за епидемиологичния сезон 2022/2023 г.

Според специалистите от ЦОРХВ прелетните водолюбиви птици представляват най-вероятният резервоар за въвеждане на вируса на HPAI във фермите, главно през Североизточната и Източната част на Р. България по миграционните пътища.

Мигриращи птици могат да се наблюдават над цялата територия на България, но известните интензивни миграционни пътища са в източната част на страната. Съгласно последният доклад на Европейският орган за безопасност на храните епидемиологичния сезон 2021/2022 е най-мащабното разпространение на вируса на HPAI до момента, като по-голяма устойчивост на вируса при диви птици (в сравнение с епидемичния сезон 2020/2021 г.) показва, че той може да е станал ендемичен сред популациите на диви птици в Европа което означава, че рискът от разпространение на вируса сред домашните птици, хората и дивата природа в Европа, в това число и България, остава през цялата година, с най-висок приоритет през есенните и зимните месеци. Особено това важи за райони с голяма гъстота на птицевъдните обекти и близост между тях и при които се отглеждат в близост кокошеви и водоплаващи птици.

Патиците мюлари са особено приоритетни гостоприемници за Инфлуенца А, затова е необходимо домашните патици и гъски да се отглеждат отделно от домашните птици, се казва още в доклада на ЦОРХВ. Тази констатация е във връзка и с доклада на ЕОБХ за HPAI от 2021 г., че удължаването на рисковия период от своя страна е предизвикателство за устойчивостта на прилаганите мерки за биосигурност (забрана за отглеждане на открито) във високорисковите зони.

Отдавна е установено, че при традиционно отглежданите патици-мюлари в България обичайно циркулират вируси на Инфлуенца А със слабопатогенни характеристики (LPAI). Те, както и всички Инфлуенца А вируси непрекъснато еволюират и могат спонтанно да мутират, затова патиците за добив на угоен патешки дроб следва да се отглеждат в затворени помещения и да не се допуска по никакъв начин да имат контакт с диви птици, а животновъдните обекти, в които се отглеждат трябва да са разположени колкото се може по-далеч от такива за отглеждане на птици от кокошевия вид, препоръчват експертите.

За периода 2015 – 2022 г., пикът на заболяване при домашните птици в България е през 2017 г., с почти 70 докладвани огнища. Най-малко огнища са били съобщени през 2019 г. – 5. След тази година се наблюдава плавно увеличение на докладваните огнища.

 

 

 

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА