Прилага се план за ускорено усвояване на средствата по ПРСР

Златко Златков
Златко Златков
3 Минути

Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” прилагат специален план за ускореното усвояване на средствата по Програмата за развитие на селските райони. В основата на плана е вече осъщественото прехвърляне на 600 млн. лв. към най-атрактивните мерки по програмата. Освен това, бяха намалени сроковете за обработка на заявките за плащане – от 5 на 2 месеца, заявленията за кандидатстване се разглеждат не за пет, а за два месеца, за подаване на искане за аванс бенефициентите имат шест месеца, а не три както досега, а в най-скоро време ще стартира и Гаранционният фонд. Тези мерки са в резултат и от активния диалог с Европейската комисия.

До началото на септември договорените средства по програмата са 3.7 млрд. лв. (57%), изплатените са 2.1 млрд. лв. (33%). Средното ниво на договаряне по оси 1, 3 и 4 е 74%, докато по ос 2 е едва 18 на сто. ПРСР има задължително изискване минимум 25% от средствата да бъдат заделени именно за усвояване по мерките от втора ос, което за България представлява като цяло проблем заради липсата на достатъчно бенефициенти. Към момента всички допустими заявления за подпомагане по оста са подпомогнати. Този факт, както и късното стартиране на програмата и забавянето в разглеждането на проекти през 2008 г. и 2009 г., обуславя риска от отчисление на средства, тъй като ЕК следи усвояването на ниво програма, а не по оси или конкретни мерки. Действия за повишаване на усвояемостта на средствата по втора ос на ПРСР се предприемат още от 2010 г. – постоянни информационни кампании, навременно изплащане на оторизираните суми, стартиране на мярка „Натура”, увеличение на нивата на плащане по мерките 211, 212, 214 през кампания 2011 (за първи път от стартиране на мерките нивата на плащане се увеличиха до 50%, като МЗХ работи по тяхното допълнително увеличение за кампания 2013), оптимизиране на администрирането на заявленията за подпомагане и обратна връзка с всеки заинтересован бенефициент.

Всичко това дава увереност, че бюджетът на ПРСР за 2010 г., който е в размер на 432 млн. евро, ще бъде разплатен до края на 2012 г.

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements