Етикет: заявки за плащане

Заявки за плащане по мярка 121 на ПРСР ще се приемат и...

Към 25-и ноември по мярка 121 за земеделска техника по извънредния прием

Прилага се план за ускорено усвояване на средствата по ПРСР

Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” прилагат специален план

РЕКЛАМА