30 €/ха ще бъде компенсаторното плащане по мярка 13 за 2019 г.

Васил Русев
Васил Русев
2 Минути

Промените в Наредбата за прилагане на мярка 13 “Плащания за райони с природни или други специфични ограничения” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ще бъдат достъпни за обществено обсъждане до 17 февруари. С тях се цели да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на ПРСР 2014 – 2020 г., задълженията за изключване на двойното финансиране, както и ефективно управление на финансови средства по мерките. Част от промените целят да се осигури съответствие на текстове, включени в предложенията за петото изменение на ПРСР 2014 – 2020 г. и приложимото европейско и национално законодателство.

Одобрени промени:

1. За кампания 2019 компенсационното плащане на хектар допустима площ по подмярка 13.2 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“ е в размер на левовата равностойност на 30 евро.

2. След завършване на очертаването на границите съгласно чл. 31, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 земеделските стопани в районите, които остават допустими, получават пълния размер на плащанията по подмярка 13.2 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“ за кампания 2019.

С влизането в сила на НИД на Наредба № 6 от 2015 г. ще се постигне реализиране в пълнота на европейската политика за подпомагане на земеделските стопани, ще се установи една по-ясна регламентация на условията и реда за предоставяне на финансова помощ по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ и мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“.

Avatar photo
Автор: Васил Русев
Васил е журналист в уебсайт и списание „Агрозона“ от август 2018 година. Роден е през 1983 година в Пловдив. Възпитаник е на Националната професионална гимназия по горско стопанство "Христо Ботев" в град Велинград и на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Работи като журналист от повече от 10 г., а опитът му е съсредоточен в длъжностите - репортер, редактор и водещ. Личните му интереси са свързани с историята, политиката, природните процеси и спорта.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама