Етикет: мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“

30 €/ха ще бъде компенсаторното плащане по мярка 13 за 2019 г.

Промените в Наредбата за прилагане на мярка 13 "Плащания за райони с

Има пари за всички бенефициенти за необлагодетелствените райони

Има пари за всички бенефициенти за необлагодетелствените райони, включително и за кандидатите,