През 2014 г. сме произвели с 15,1% повече ечемик в сравнение с миналата година

Златко Златков
Златко Златков
6 Минути

Общото производство на ечемик в страната през 2014 г. е в размер на 817 хил. тона, което е с 15,1% над нивото от предходната година, в резултат от увеличение както на реколтираните площи (с 9,9%), така и на средния добив (с 4,7%). Това показват оперативни данни на Министерство на земеделието и храните, публикувани в Ситуационно-перспективен анализ на пшеница и ечемик за пазарната 2014/15 година .

Общото предлагане на ечемик през стопанската 2014/15 година се очаква да възлезе на около 822 хил. тона, със 7% повече в сравнение с предходната година, тъй като увеличението на производството надхвърля намалението при началните стокови наличности (оценявани на около 4 хил. тона, при 52 хил. тона в началото на предходната маркетингова година).

Вносът на ечемик в България традиционно е незначителен, тъй като производството в страната е напълно достатъчно за покриване на вътрешните потребности. По данни на Националната служба по зърното, през периода 01.07 – 03.10.2014 г. в страната са внесени 318 тона ечемик, изцяло от ЕС. Предвид данните за нарастване на производството на ечемик от реколта 2014, до края на маркетинговата 2014/15 година не се очаква да бъде реализиран по-съществен внос.

По данни на НСИ, през изтеклата 2013/14 маркетингова година е осъществен внос в размер на 1,6 хил. тона ечемик, като близо 60% от количествата са доставени от ЕС.

Общото потребление на ечемик за пазарната 2014/15 година се прогнозира да достигне до 815 хил. тона – с около 6% повече в сравнение с предходната година. Тази прогноза се базира на очакваното нарастване на износа, при относително запазване на употребата на ечемик за семена, както и за пивоварната промишленост.

Потреблението на ечемик за пивоварната промишленост през настоящата маркетингова година се предвижда да възлезе на около 77 хил. тона.  По преценка на МЗХ за изхранване на животните в страната ще бъдат използвани около 260 хил. тона фуражен ечемик.

Износът на ечемик през периода юли до септември 2014 г. възлиза на 349,1 хил. тона което е с 13% повече в сравнение със същия период на предходния пазарен сезон. От тях, 53,4 хил. тона (15%) са реализирани на пазарите на ЕС, а 295,7 хил. тона (85%) – в трети страни. Спрямо предходната година се наблюдава увеличение на износа за трети страни с 16%, докато този за ЕС се запазва на близко ниво. Предвид увеличеното предлагане през настоящия сезон, до края на маркетинговата година се прогнозира износът на ечемик да достигне около 430 хил. тона.

По данни на НСИ, през изминалата 2013/14 пазарна година са изнесени 379,5 хил. тона ечемик, с 10% повече спрямо предходната година. Количествата са насочени основно за страни извън ЕС – 287,8 хил. тона или 75% от общия износ, като най-голям експорт е осъществен за Саудитска Арабия (184,8 хил. тона). Доставките за страните от ЕС възлизат на общо 91,7 хил. тона, реализирани основно в Румъния (32,8 хил. тона), Гърция (29,8 хил. тона) и Кипър (27,2 хил. тона). Общата стойност на износа за изтеклия пазарен сезон е 94 892,6 хил. щ. д., при средна цена от 250 щ. д./тон.

Отчитайки увеличеното предлагане и темпа на износ до момента, маркетинговата 2014/15 година се очаква да приключи с минимален преходен запас от ечемик в размер на около 7 хил. тона.

От началото на маркетинговата 2014/15 изкупните цени на фуражния ечемик се движат съществено под нивата отпреди една година, под влияние на по-високото предлагане в страната, както и на тенденцията на понижение на международните котировки.

По данни на САПИ, средната изкупна цена на фуражен ечемик за първите три месеца на настоящия пазарен сезон 2014/15 (юли – септември 2014 г.) е 257 лв./тон, което представлява спад от 15% спрямо същия период на предходната година. Изкупуването на реколта `2014 от ечемик стартира при средна цена за м. юли от 263 лв./тон, с около 12% под нивото от предходния месец и с 14% по-ниска на годишна база. През следващите два месеца изкупните цени продължават да се понижават, макар и с по-бавен темп, достигайки до средно 255 лв./тон за м. септември 2014 г.

От началото на настоящия пазарен сезон се наблюдава тенденция на плавно понижение на експортните цени на ечемик на международните пазари, вследствие на увеличеното предлагане на фуражно зърно в глобален мащаб. Средно за първите три месеца на маркетинговата 2014/15 година, износната цена на ечемик от Канада бележи спад от 35% на годишна база, а тези FOB Франция и Украйна, се понижават съответно с 14 и 11%.

Експортните цени на ечемик, FOB българско черноморско пристанище, също бележат спад в началото на текущия пазарен сезон, достигайки до средно 214 щ. д./тон за м. август – с 13% под нивото отпреди една година.

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама