Планира се увеличаване на бюджета за проекти по подмярка 4.1 за инвестиции в земеделските стопанства

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Бюджетът може да бъде увеличен с допълнителни 47 млн.лв.

Министерството на земеделието планира да увеличи бюджета за проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР) с цел одобрение на по-голям брой заявления.

Управляващият орган на програмата представя за обществено обсъждане проект на заповед, с която се изменят Насоките за кандидатстване по подмярката.

Предвижда се да бъдат одобрени по-голям брой заявления с равен брой точки и се променят условията за изпълнение на предложенията, с което се улеснява реализирането на проекти.

Последният проведен прием по подмярката е през 2021 г., като само той е с бюджет от общо 220,88 млн. евро публични средства, от които 66,72 млн. евро са по линия на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (European Union Recovery Instrument – EURI). Приемът е стартиран общо за двете позиции, като постъпват над 1 800 заявления с обем на исканата субсидия над 400 млн. евро публични средства.

Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 19.05.2023 година чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: [email protected].

Проектът на заповед за изменение на Заповед № РД 09-399 от 19.04.2021 г. на заместник-министъра на земеделието и ръководител на Управляващия орган е публикуван тук.

През април Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) направи предложение за увеличаване на бюджетите и наддоговориране по подмерки 4.1 и 4.2.

„Увеличаването на бюджета и наддоговорирането по подмярка 4.1 от прием 2021 г. би позволило финансиране да достигне за проекти под 45 точки, които са в процес на изпълнение или пък вече са реализирани“, коментират от АЗПБ


Още по темата:

АЗПБ предлага увеличаване на бюджетите и наддоговориране по подмерки 4.1 и 4.2

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама