Отварят подмярка 6.1 за млади стопани до ноември, НССЗ изготвя безплатно проекти

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
3 Минути

Младите фермери могат да се свържат за консултация с Териториалните офиси на службата

В периода октомври-ноември 2022 г се предвижда да бъде отворен прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), сочи индикативната програма на ПРСР до края на годината. Младите стопани, които искат да участват по подмярката с проекти, могат да получат безплатна помощ по написването им от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), казват от ведомството. НССЗ е одобрена за изпълнение на проект, който ще осигури възможност за безвъзмездно изготвяне на проектни предложения на земеделски стопани за кандидатстване по подмярка 6.1, като за тази цел бе сключен договор между службата, земеделското министерство и ДФ „Земеделие“ преди дни.

Този ангажимент ще позволи на експертите от НССЗ да подпомагат кандидатите по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ в подготовката и подаването на проектните предложения, като разработват безвъзмездно бизнес план и основна информация, и оказват съдействие за попълване на изискваните документи. Също така ще предоставят информация и съвети за изискванията, условията и дейностите, които младия земеделски стопани трябва да спазва и извършва по време на изпълнение на проектното предложение.

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ е насочена към подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства, както и насърчаване на икономическото и социалното развитие в селските  и създаването на работни места.

Подпомагат се земеделски стопани на възраст от 18 навършени до 40 навършени години (включително), регистрирани за първи път като такива по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, който са започнали стопанска дейност не по-малко от 24 месеца от датата на подаване на заявлението за финансова помощ. Те трябва да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО ) в границите между 8000 евро и 16 000 евро включително.

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.

Подкрепата ще осигури възможност за младите земеделски стопани да се установят успешно като управители на техните стопанства, включително чрез възможността да реализират проектни предложения чрез подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Това от своя страна ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на стопанствата им.

Младите стопани могат да се свържат с Териториален областен офис на НССЗ, за да се консултират с експертите за възможностите за развитие на стопанството си.

 

Информация за  телефоните за връзка с екипите от ТОО на НССЗ може да намерите тук.

 

 

 

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама