Определени са направленията и бюджетите за предстоящия прием на проекти по мярка 121

Златко Златков
Златко Златков
3 Минути

На 02 май 2012 година стартира нов прием на заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони. Приемът ще приключи на 23 май 2012 година. Със заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” от днес, 12 април са определени направленията за инвестиции и съответните бюджети, както следва:

• Инвестиции, свързани с прилагане на Директива 91/676/ЕИО /Нитратна директива/ – с бюджет 2 170 000 евро

• Инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от сектор “Мляко”, в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Нитратна директива – с бюджет 28 970 000 евро

• Инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от други животновъдни сектори извън сектор “Мляко”, в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Нитратна директива – с бюджет 16 847 000 евро

• Инвестиции за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост, включително трайни насаждения и съответно оборудване, необходими за преминаване на стопанството към биологично производство на земеделски продукти и храни – с бюджет 9 520 000 евро.

За определения период на прием на проекти ще могат да кандидатстват и млади фермери, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, както и земеделски производители, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”.

Допустими за финансово подпомагане ще бъдат само тези кандидати, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по мярка 112 или мярка 141, които са заявили в своите заявления за подпомагане намерение за кандидатстване по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. Представените от тях проекти по мярка 121 следва да са съобразени със заложените инвестиционни намерения, отбелязани от кандидатите в заявлението за подпомагане по мярка 112 или мярка 141.

12 000 000 евро е определеният бюджет за инвестиционни проекти представени от млади фермери, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и 5 000 000 евро за проекти, представени от земеделски производители, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”.

 

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements