Окончателно: Отменят забраната за улов на бели пясъчни миди за 2024 г.

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
3 Минути

Целта е смекчаване негативното социално и икономическо въздействие върху заетите в риболова

Заповед № РД09-613/07.06.2024 г. на министъра на земеделието и храните за отмяна на Заповед № РД09-413/15.04.2024 г. за въвеждане на забрана за улов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina е публикувана на сайта на МЗХ.

Забраната за улов на бели пясъчни мидибеше въвевена за периода от 1 май до 31 юли 2024 г. С новата Заповед обаче забраната за тази година се отменя.

Целта на акта е смекчаване на негативното социално и икономическо въздействие върху заетите в риболова и преработката на бели пясъчни миди.

В края на април, в сградата на ИАРА в гр. Бургас бе проведена среща между заинтересовани страни в сектор „Рибарство“. На срещата присъстваха представители на трите научни института. Сред тях са Институт по рибни ресурси към Селскостопанската академия, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките (БАН) и Институт по океанология към БАН. Те предоставиха научни данни и становища относно размножителния период на белите пясъчни миди. Представени бяха и данни за тяхното разпространение, състояние и възможни мерки за опазване на запасите.

В срещата участваха и представители на Българска асоциация на рибарите, преработвателите и търговците на бяла пясъчна мида. Участие в събитието взеха и представителите на официално признатите професионални организации в сектора по реда на чл. 10 и чл 10в на Закона за рибарството и аквакултурите.

По време на срещата бе дискутиран размножителният период на белите пясъчни миди. Представени са научна литература и добри практики за опазване на двучерупчести в други държави. Участниците в дискусията изразиха различно мнение относно точния размножителен период на двата вида бели пясъчни миди. Следва да се има предвид обаче, че белите пясъчни миди се размножават почти целогодишно. Периодът, предложен от научните организации, обхваща периода на активно съзряване на гонадите на двучерупчестите.

В резултат на проведените дискусии , голяма част от участниците се обединиха около решението за едномесечен срок на забрана през месец май и изразиха мнение за предприемане на действия за преразглеждане срока на издадената заповед на министъра на земеделието и храните.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама