Обнародваха промените за организациите на производители в сектор рибарство

Георги Узунов
Георги Узунов
2 Минути

Държавен вестник обнародва промените в наредбата за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството и за одобрение на планове за производство и предлагане на пазара.

С промените се предвижда организациите на производители, асоциациите на организации на производители и междубраншовите организации да подават заявления за признаване в Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) лично, чрез упълномощен представител или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронното управление.

Министърът на земеделието със заповед ще назначава постоянна комисия, която извършва проверка за изпълнение на условията за признаване, включително проверка на място и одобрява правила за нейната работа. В състава на постоянната комисията се включват представители на Министерството на земеделието, храните и горите, на Държавен фонд „Земеделие“ и на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Всяка призната организация на производителите на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури ще трябва в срок до 8 седмици от датата на признаване да подаде в МЗХГ първи план за производство и предлагане на пазара. Плановете за производство и предлагане на пазара са със срок до 5 години. Проверката на плановете също ще се извършва от комисия.

Организацията на производители ще изготвя годишен доклад до 31 март на следващата година за своите дейности по плана за производство и предлагане на пазара и ще го представя в МЗХГ за одобрение. При многогодишните планове доклад се представя ежегодно. „Съществено неизпълнение на плана за производство и предлагане на пазара“ има, когато 30 % от мерките, включени в плана за производство и предлагане на пазара не са изпълнени или са изпълнени частично, но за тях не са достигнати повече от 50 % от показателите за резултат.

Георги Узунов е в сферата на журналистиката от 7 години. Работил е за национални медии като Радио "Фокус", Дарик Радио и Националното радио. Завършил е бакалавър "Журналистика" в Софийския университет, а магистратурата му е в специалност "Журналистика, Продуцентство и Финанси".

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА