Няма предвидени европейски средства за агроекологични плащания през 2014 г.

Златко Златков
Златко Златков
2 Минути

Предприемачи, които искат да кандидатстват за агроекологичните плащания за петгодишния период, считан от 2014 г., няма да получат субсидии нито по старата, нито по новата програма за селските райони. Това съобщават от Министерство на земеделието и храните. Причината е, че настоящата година е определена за преходна в прилагането на помощта по втория стълб на Общата селскостопанска политика. По мярката за агроплащания заявления за изплащане на субсидии ще могат да подават само земеделски производители, които имат вече одобрен 5-годишен план по старата програма и го изпълняват.

В тази връзка заместник-министърът на земеделието и храните Явор Гечев е предложил промени в наредбата, регламентираща условията и реда за прилагане на мярка 214 “Агроекологични плащания”, които предстоят да бъдат приети от правителството. Целта на изменението е да се коригира допуснат пропуск при изменението на наредбата през 2013 г., с което сред местните породи, допустими за подпомагане по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи”, бе добавена „Дунавска бяла свиня”. Бяха допуснати и изключения от изискването при заявяването на пасища за нейното отглеждане, пише в наредбата. С изменението ще се премахнат и проблемите, свързани със случаите на сгрешен от кандидатите агроекологичен код за подмярката „Биологично земеделие”.

В наредбата е записано, че тези грешки ще се „приравнят официално на случаите на установяване от компетентните органи на явна фактическа грешка по смисъла на чл. 3, т. 4 от Регламент (ЕС)№ 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета”.

 

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements