Няма да има таван за плащания в необлагодетелствани райони и за „зелени” дейности след 2013 г

Златко Златков
Златко Златков
4 Минути

 

Европейската комисия не предвижда определяне на тавани за плащания за дейности в необлагодетелствани райони, както и за дейности, предназначени за поддържане на земята в добро състояние, или така наречените „зелени дейности”. Те ще бъдат подпомагани в пълен размер. Таваните ще засягат само и единствено така нареченото ново „базово плащане”, което ще получава всяко стопанство. Таван няма да има и за доброволните схеми на подпомагане.

Това стана ясно по време на дебата, проведен в гранд-хотел „София” днес, по бъдещето на ОСП след 2013 г. с участие на неправителствени и граждански организации и фермери от цялата страна. Експертите от дирекциите „Директни плащания и пазарна подкрепа” и „Развитие на селските райони” представиха в детайли на техническо ниво предложенията на Комисията за промени в схемите на подпомагане за периода 2014-2020 г.

Специално внимание участниците в дискусията отделиха на понятието „активен фермер”, като експертите подчертаха, че вероятно то ще се определи на базата на извършване на определен задължителен минимум земеделска дейност.

Беше поставен въпрос за необходимостта от ясно дефиниране на понятия като „интегриран проект” и проект за иновации”, за да могат потенциалните бенефициенти ясно да програмират бъдещите си инвестиции.

По време на дискусията стана ясно още, че нови елементи на подпомагането, предвидени в предложението на Комисията, са подпомагането на памука, както и определените задължителни подпомагания в рамките на бюджета за преки плащания на млади фермери– в размер на 2% от общия бюджет, за „зелени” плащания – в размер на 30%, както и възможността за подпомагане на малки фермери – в размер до 10% от общия бюджет за преки плащания. Бе уточнено, че новата помощ, предназначена за млади фермери ще съществува успоредно с подпомагането на младите фермери по линия на бюджета, определен за развитие на селските райони, което се прилага и в момента, така че като цяло се завишава съществено подпомагането на начинаещите и младите земеделски стопани.

По време на дискусията стана ясно, че учреден държавен фонд за права на плащания ще задели 3% от правата за подпомагане на млади фермери, които не са получавали подпомагане в референтната 2011 г. Същевременно по отношение на самата избрана за референтна 2011 г. за определяне на „правата на плащане” бяха направени коментари, че този избор ощетява страни като България и Румъния, и не стимулира обработването на нови, досега пустеещи земи.

Дебатът за многогодишната финансова рамка на Общата селскостопанска политика на целия Европейски съюз ще определи бъдещите бюджетина държавите-членки, а оттам и мащабът на тяхното разпределение в следващия програмен период. Бе подчертано, че по отношение на схемите на подпомагане, ще бъде преминато към нова, единна система на подпомагане и за новите, и за старите страни-членки. Повечето от критериите, по които обаче това подпомагане ще се извършва, все още са дискусионни в рамките на съюза, като част от тях трябва да бъдат определени на национално равнище и именно това налага подобни обществени дискусии, коментираха участниците в дискусията.

Беше направено предложение в тази връзка да се сформира работна група с участието на представители на неправителствените и браншови организации за дебатиране и уточняване на техническите детайли по позицията, която България да представи пред комисията.

Предложение беше направено от страна на неправителствения сектор в бъдещия период на планиране, отново да се създадат възможности за финансиране на проекти на потенциалните бенефициенти като се използва инструментът „рефинансиране” чрез Търговските банки, така както това беше възможно по програма САПАРД.

ЕТИКЕТИ:
Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама