Написаха правилата за интервенциите в два сектора от земеделието

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
4 Минути

Вижте как ще се проверяват и санкционират стопаните, които са подали заявления за участие в интервенциите в секторите Плодове и зеленчуци и Мляко и млечни продукти

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане Наредба за условията и реда за прилагане на интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“, като документът ще се разглежда в продължение на 30 дни.

В предложения проект на Наредба се уреждат общите положения, свързани с подпомаганите интервенции и дейности, финансовите условия за подпомагане и недопустимост за двойно финансиране, общите изисквания към кандидатите и реда за кандидатстване по всяка интервенция, както и условията за изплащането на финансовата помощ, контрола върху изпълнението на дейностите, мониторинга и докладването пред Европейската комисия за прилагането на интервенциите, заложени в Стратегическия план.

С оглед одобрения Стратегически план проектът на Наредба регламентира одобрението на оперативните програми в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“.

С проекта на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“ са регламентирани допустимите бенефициери, общите изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите, както и специфичните условия за подпомагане по отделните дейности от интервенциите в сектора. За всяка интервенция са уредени видовете разходи, допустими за финансиране, както и условията за тяхното подпомагане.

В предложения проект на нормативен акт е разписан редът за кандидатстване по интервенциите в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“. Подаването на заявленията за подпомагане ще се извършва чрез Системата за електронни услуги (СЕУ). Предвидено е заявлението да се подписва с квалифициран електронен подпис и да се подава чрез индивидуалния профил на кандидата в СЕУ лично, чрез законен негов представител или чрез упълномощено от него лице. Комуникацията между Държавен фонд „Земеделие“ и кандидатите ще се извършва в СЕУ, включително съобщаването на индивидуалните административни актове чрез съобщение в индивидуалния профил на кандидата.

В проекта на Наредба подробно е разписан и редът за изплащане на финансовата помощ. Уредени са условията за извършване на административни проверки и проверки на място по подадените заявления за подпомагане, връщане на постъпилите документи при непълноти, липси и неясноти, срокове за отстраняване на нередовностите, както и одобряване или отхвърляне на постъпилите заявления. Регламентиран е редът за сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“, включително процедура за промяна на вече подписани договори, като и основанията за пълен или частичен отказ от изплащане на помощта.

В проекта на Наредба е разписан контролът, който Държавен фонд „Земеделие“ ще осъществява върху изпълнението на подпомогнатите дейности. Уредени са задълженията на ползвателите на помощта, както и санкциите в резултат на извършен последващ контрол, а именно възстановяване на получената финансова помощ.

Прилагането на интервенциите по Стратегическия план в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“ ще се отчита от Държавен фонд „Земеделие“ пред Европейската комисия чрез информационен модул за мониторинг при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2021/2115.

 

Очаквайте още по темата

 

Целия текст на наредбата можете да видите ТУК

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements