Министър Вътев отговаря: Кога ще има доставки на ваксини за нодуларен дерматит и ще се преустанови ли поголовната ваксинация?

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
6 Минути

Министърът на земеделието Кирил Вътев отговори на въпрос на народния представител Ахмед Ахмедов относно доставката на ваксина срещу болестта заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни за 2023-2024 г. В предоставеният отговор, министър Вътев дава разяснения относно поголовната ваксинация и евентуалното й преустановяване.

Ето и какво пише в отговора:

“Мерките, заложени в Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите за периода 2022-2024 г. са от изключително голямо значение за опазване здравето на животните и гарантиране безопасността на продктите добити от тях. Ненавременното из изпълнение води до значителни негативни последствия за животновъдния бранш.

По отношение на осигуряването на необходимите количества ваксини за извършване на ваксинация срещу болестта заразен нодуларен дерматит на едрите преживни животни, от страна на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), на 19 май 2023 г. е стартирана процедура за обявяване на обществена поръчка с предмет: Доставка на ваксина срещу болестта заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни за 2023-2024 г. за 760 000 дози. Крайният срок за предоставяне на ценови предложения е 19 юни 2023 г. Спазвайки императивните срокове по Закона за обществените поръчки, договорът за доставка на ваксината ще бъде сключен, в случай на липса на обжалване, в периода 21-25 юни 2023 г., като веднага след това ще стартира ваксинацията на животните.

Възможно ли е прекратяване на ежегодната поголовна ваксинация, поради благоприятна епизоотична обстановка в България?

В допълнение, с цел да се обсъди стратегия за прекратяване на ежегодната, поголовна ваксинация на едри преживни животни, поради благоприятната епизоотична обстановка в България, по отношение на заболяването заразен нодуларен дерматит, изпълнявана в страната ни през последните седем години, БАБХ проведе техническа среща с представители на Европейската комисия. На срещата е обсъден казусът относно движенията на животните до получаване на свободен статут на страната (в рамките на осем месеца след прекратяване на ваксинацията), надзорната стратегия и др. От страна на Европейската комисия беше потвърдено, че законодателството предвижда или цялостно спиране на ваксинацията, или продължаването й като поголовна (в цялата страна или в определени зони). В тази връзка от страна на България беше обсъден практически подход с поетапно прекратяване на ваксинацията и прилагане на ваксина през 2023 г. само на млади (не ваксинирани животни в предходни години), предвид научните данни за продължителността на имунитета при ваксинирани говеда, кото коментарът на Комисията е, че този подход не е приложим тъй като не е предвиден в европейското законодателство.

Може ли България да получи статут на страна свободна от заболяването?

В Делегиран регламент (ЕС) 2023/361 на Комисията с предвидено изискване при спиране на ваксинацията задължително да се осъществи засилен надзор над заразния нодуларен дерматит чрез лабораторни изследвания, за да може България да получи статут на страна свободна от заболяването. В тази връзка по време на техническата среща от страна на БАБХ с отправен въпрос за възможността Референтната лаборатория на ЕС за изследване на заразен нодуларен дерматит да изследва пробите в рамките на надзора, поради факта, че България не разполага с акредитация за това изследване. Отговорът на Европейската комисия е, че това е възможно само при форс-мажор, но не и за рутинни изследвания, което прави невъзможно спирането на ваксинацията през 2023 г.

Предвид гореизложеното по инициатива на Министерство на земеделието и храните се проведе среща с БАБХ, съвместно с Центъра за оценка на риска по хранителната верига, на която е взето решение за преустановяване на ваксинацията през 2024 г. и извършване на поголовна ваксинация през настоящата 2023 г.

Стартира изменение на Програмата за надзор на някои трансгранични болести по животните

Във връзка с това решение в стартирана процедура за изменение на Приложение 23 от Програмата за надзор на някои трансгранични болести по животните – шап по чифтокопитните, шарка по овцете и козите, чума по дребните преживни животни, заразен нодуларен дерматит, както и на болестта Кримска-Конго хеморагична треска в Република България през 2022-2024 г. от одобрената с Решение № 156 от 18 март 2022 г. на Министерския съвет Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите Република България 2022 г. – 2024 г. (Програмата), за преустановяване на ваксинацията от 2024 г.

Наличните ваксини ще бъдат преразпределени

Като допълнителна мярка от страна на БАБХ до приключване на процедурата, и с цел обезпечаване изпълнението на мерките заложени в Програмата, са предприети действия за събиране на информация от областните дирекции по безопасност на храните 3а наличните количества ваксини, като е предвидено същите да бъдат преразпределени за прилагане на територията на съседни областни дирекции по безопасност на храните, в зависимост от регистрираните животновъдни обекти и срока на годност на наличните количества”

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА