Ето шестте основни открития на това проучване:

  • Тежестта на комбинираното въздействие на топлинните вълни и сушата върху селскостопанската продукция се е утроила през последните 50 години , от -2% (1964-1990) до -7% (1991-2015). Сушата е намалила добивите на зърно в Европа с 9% .
  • Добивите от зърнени култури са били най-засегнати от суша и горещи вълни в страните от Източна Европа през разглеждания период, с относително намаление от 12,8% (особено пшеница, царевица и други зърнени култури). В Централна Европа и Средиземноморието добивите от зърнени култури спадат съответно с 6,6% и 6,9%.
  • Най-големите производствени загуби (> 8%) поради суши и горещи вълни се отнасят до зърнени култури (пшеница, ечемик, царевица), маслодайни семена и захарни култури.
  • Сушите и топлинните вълни са особено вредни за производството на зърнени култури , като загубите са два пъти по-високи от тези за нежитни култури , особено в средиземноморските и източноевропейските страни , но също така и в Централна Европа, където има сходни загуби в двете категории култури.
  • Резултатите предполагат, че сушите с времето стават значително по-тежки . Средно всяка нова суша година намалява производството на зърнени култури в ЕС с 3%.
  • Резултатите показват ежегодно увеличаване на честотата на суши , горещи вълни , наводнения и застудявания в Европа. Броят на докладваните суши и горещи вълни се е увеличил от 13 през периода 1964-1990 до 62 между 1991 и 2015 г. По същия начин е имало 38 наводнения и 4 застудявания през първия период, срещу 103 и 56 съответно през втория.