ДФЗ ще намалява агроекологичните плащания, ако установи отклонения по 30 декларирани от стопаните дейности

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
4 Минути

Министерство на земеделието е подготвило методика, според която плащането по мярка 10 „Агроекология и климат“ ще може да се оттегля изцяло или отчасти

Министерство на земеделието подготвя проект на Методика по мярка 10 „Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., в приложението на която са упоменати 30 дейности, чието неизпълнение в цялост или частично могат да доведат до намаление на плащанията по мярката, научи Агрозона. Изискване за издаването на такава методика има и в Закона за подпомагане на земеделските производители с цел да се уреди редът за реализиране на възможностите ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция да не предостави изцяло или отчасти подпомагането. Според условията, ако Разплащателната агенция при проверки установи, че даден бенефициер не изпълнява критериите за допустимост, ангажиментите или други задължения, свързани с условията за предоставяне на помощта или подкрепата, предвидена в секторното законодателство, помощта не се изплаща или се оттегля изцяло или отчасти, съответните права за плащане не се предоставят или се отменят, се казва в мотивите към проекта на документ. „В тази разпоредба изрично е указано, че при вземане на решение относно размера на отказ или оттегляне на подпомагането се отчита тежестта, степента, продължителността и системността на неспазването във връзка с условията за подпомагане. Условията за подпомагане са нормативно установени, известни са на бенефициентите, те доброволно приемат да ги изпълняват и се съгласяват да бъдат проверявани от компетентните органи. Тези проверки се осъществяват, на първо място, от Разплащателна агенция, преди извършване на плащане, сроковете, на което са след края на следващата кампания.“, се казва още в мотивите за издаването на такава Методика.

В методиката се въвеждат три степени на констатираното неспазване въз основа на броя на установените неспазвания. По отношение на констатираната системност на неспазвания се въвежда максимален процент от 30 на 100, които обхваща предвиденото потенциално нарастване в 4 последователни години.

Според проекта на Методика се предвижда изчислените процентни намаления да не могат да надвишават стойността на заявената сума по мярката, а при констатирана системност на неспазването, изчислената сума след налагане на намаленията да се редуцира допълнително с 3% при констатирано повторение на неспазването.

В приложението към методиката се предвижда конкретен размер на намаленията при неспазването им. Така например по Направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“ при неспазване на условието за забрана на минерални торове и ПРЗ се предвижда намаление на плащанията с 5%, при разораването на заявените постоянно затревени площи процентът достига 100. Когато стопаните поддържат постоянно затревените площи чрез паша, гъстотата на животинските единици на пасището трябва да е от 0,3 до 1 ЖЕ/ха. В противен случай ги грози намаление на получаваната сума за подпомагане по агроекологичната мярка от 5 до 12%, е записано в документа. 15% пък ще е редукцията на получаваното плащане по мярка 10, ако стопаните не спазват нормите за натоварване на пасищата, одобрени от дирекциите на парковете и не поддържат гъстота на ЖЕ/ха съгласно плана за управление на съответния парк за дейностите по направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“. Ако пък кучетата, които придружават стадото, нямат спъвачки, санкцията ще е намаление на сумата с 1/3, се казва още в документа.

 

Вижте проекта на документ ТУК

 

 

Германски учени изчислиха в евро ползите от органичното земеделие за климата и фермата

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА