Млади фермери от област Добрич развиват стопанствата си с еврофинансиране

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

12 млади земеделски стопани от област Добрич ще получат безвъзмездно по 48 895 лв. за инвестиции в стопанствата си. Общата подкрепа възлиза на 586 740 лв. и е осигурена от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., по процедура BG06RDNP001-6.013 подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.

Одобрените млади производители ще развиват стопанствата си предимно в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Пчеларство“ на територията на общините Добричка, Балчик, Каварна, Шабла, Крушари, Тервел и град Добрич.

Земеделските стопани ще вложат безвъзмездните средства в увеличаване на обработваемите площи, в нови насаждения и в модернизация на стопанствата си. В

сички ще преминат обучения за придобиване на професионални умения и компетентности в областта на земеделието, както и по опазване компонентите на околната среда. Вече им е изплатен първия транш от по 24 447,50 лв.

Екипът на Областен информационен център – Добрич напомня на одобрените кандидати, че до изтичане на пет години от сключване на административния договор за финансиране трябва да поддържат на видно за обществеността място плакат/табела с размер, съдържащ информация за дейността, подпомагана от ЕЗФРСР, както и да включат на професионалната си електронна страница, ако има такава, кратко описание на подпомаганата дейност.

Всички задължителни мерки за публичност са описани в Условията за изпълнение към пакета с документи, публикуван на уеб страниците на ИСУН 2020 и Държавен фонд „Земеделие“.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА