Намаляване на административната тежест за фермерите – какво показаха резултатите от анкетата на ЕК

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
5 Минути

Европейската комисия представи предварителните резултати от проведената анкета за намаляване на административната тежест за фермерите. Налично онлайн на всички езици от 7 март до 8 април, проучването получи близо 27 000 отговора. През втората половина на годината ще последва подробен анализ на получените отговори, посочват от Комисията.

Проучването беше част от действията, предприети от Комисията, за да отговори на опасенията на земеделските производители, и беше насочено специално към земеделските производители, за да идентифицират административната тежест и сложността, произтичащи от правилата на ОСП, както и от други правила за храните и селското стопанство, както по отношение на техните прилагане на национално ниво, както и свързаните с тях задължения за записване и докладване. Проучването и последващият анализ трябва също така да идентифицират области, в които могат да бъдат направени подобрения, за да се намали административната тежест върху фермерите.

Кратко представяне на предварителните резултати беше направено по повод на семинара за управление и ефективност, който събра членовете на Групата за граждански диалог по стратегическите планове на ОСП и хоризонталните въпроси , представители на държавите-членки на експертната група по изпълнението на стратегическите планове на ОСП Регламент, както и представители на националните разплащателни агенции.

Респонденти

Сред респондентите 81% са земеделски производители, кандидатстващи за подпомагане по ОСП, докато останалите респонденти са земеделски стопани, които не кандидатстват за подпомагане по ОСП (16%) или съветници в земеделието и други субекти. 

36% от отговорилите фермери са на възраст между 50 и 64 години и 48% на възраст между 30 и 49 години.

Много малките ферми с площ под 5 хектара са представени от 10% от анкетираните, докато 39% работят във ферми от 5 до 50 хектара. Припомняме, че средният размер на стопанството в Европейския съюз е 17,4 хектара. Най-застъпените видове продукция са зърнени и други полски култури, следвани от говеждо и млечни продукти, вино и зехтин.

Първи прозрения

Проучването разкри, че 33% от респондентите работят повече от 6 дни всяка година по административни задачи, свързани с молби за помощ от ОСП, включително документация за условия. За 24% от тях това е 5 до 6 дни, след това 1 до 4 работни дни за 38% от участващите в анкетата фермери.

Много голям дял от фермерите, кандидатстващи за подпомагане по ОСП (78%), също използват някакъв вид външна помощ, за да подготвят и подадат своето заявление за подпомагане по ОСП. Помощта се предоставя от асоциации на фермери и кооперации в 36% от случаите, от частни компании като консултантски фирми или банки (25%) или от публични органи за 18% от анкетираните.

Половината от респондентите, кандидатстващи за подкрепа по ОСП, не използват мобилни устройства, за да предоставят на властите снимки с географски етикети. От 50%, използващи мобилни устройства за тази цел, около половината имат проблеми с него, по-специално защото го намират за отнемащо време, не е лесно за използване или им липсва обратна връзка относно точността на предоставената картина.  

Що се отнася до проверките на място през последните 3 години, 36 % от фермите, включени в проучването, са били посетени веднъж, докато 16 % от фермите са били посетени поне 3 пъти. Тези посещения могат да включват и проверки, които не са свързани с ОСП. Подготовката и проследяването на тези проверки на място изисква между половин и един ден работа за 63% от проверените фермери.

В предложенията си за опростяване Комисията обяви, че ще опрости методологията за някои проверки, като се стреми да намали броя на посещенията във фермите от страна на националните администрации с до 50%. Тази мярка отговаря пряко на исканията на държавите-членки. С по-малко посещения от администрацията за управление, фермерите ще имат повече време да се посветят на основната си работа.

Вече ще се провеждат индивидуални интервюта с фермери и фермерски организации, за да се направи по-задълбочен преглед на ситуацията и да се навлезе по-задълбочено във въпросите. Той ще бъде включен в подробен анализ, който ще бъде публикуван през есента на 2024 г., имащ за цел да изясни източниците на сложност за земеделските производители: ниво на ЕС, национално ниво, ОСП и други изисквания и политики.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА