Актуализират индикативния график за приемите по ПРСР до края на 2022 г.

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
3 Минути

Кога тръгват подмерки 6.1, 6.4 и 16.4?

Поредната актуализация на Индикативната годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 за календарната 2022 г е подготвена за докладване и съгласуване с членовете на Комитета по наблюдение на Програмата, чието 19-то заседание е насрочено за 11 ноември т.г., съобщава Национална селска мрежа (НСМ).

Според предложението на Управляващия орган на ПРСР за актуализацията на Индикативната работна програма, до края на настоящата година се очаква да стартират приеми по следните подмерки на удължената с 2 години ПРСР 2014-2020:

  • Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ – в периода октомври-ноември, общ бюджет от 12,1 млн. евро, максимален размер на БФП за проект е 25 хил. евро.
  • Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – периода декември – февруари (вместо предходното предвиждане септември-октомври), с общ бюджет от 29 млн. евро, с минимален размер на допустимите разходи – 10 хил. евро и максимален до 400 хил. евро, максимален процент на съфинансиране 50%. Допустими бенефициенти са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
  • Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ – в периода декември-февруари (вместо предходното предвиждане септември-октомври), с бюджет: в зависимост от остатъчния бюджет след приключване обработката на проектните предложения, постъпили в периодите на прием по подмерки 16.1 и 16.4, но не повече от 4 млн. евро; 500 хил. евро е максимално допустимият размер на помощта за периода на прилагане на програмата; максимален процент на съфинансиране – 50%. Допустими кандидати са организации, съставени от земеделски стопани, МСП или търговци на дребно, които извършват своите дейности в обхвата на конкретната къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар. Организациите могат да бъдат юридически лица по Търговския закон или обединения по Закона за задълженията и договорите.

Управляващият орган на ПРСР предвижда приемите по подмерките 6.4.1 и 16.4 да бъдат обявени втората половина на месец декември 2022, да са с продължителност 2 месеца и да приключат втората половина на месец февруари 2023 г.

 

Четете още:

В последния момент: Нов срок за регистрация на кладенците

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА