Етикет: 6.4

Актуализират индикативния график за приемите по ПРСР до края на 2022 г.

Кога тръгват подмерки 6.1, 6.4 и 16.4? Поредната актуализация на Индикативната годишна

АБС настоява МЗХ да засили контрола по прилагане на подмярка 6.4

Асоциация на българските села (АБС) призова Министерството на земеделието и храните (МЗХ)

През 2017 г. МЗХ планира обществена консултация и отваряне на подмярка 6.4

През 2017 г. агроминистерството планира да организира обществена комуникация по подмярка 6.4

РЕКЛАМА