selo

АБС настоява МЗХ да засили контрола по прилагане на подмярка 6.4

Асоциация на българските села (АБС) призова Министерството на земеделието и храните (МЗХ) да подготви и приложи ограничения и силен контрол по прилагането на подмярка 6.4 от Програмата за развитие на …

selo

През 2017 г. МЗХ планира обществена консултация и отваряне на подмярка 6.4

През 2017 г. агроминистерството планира да организира обществена комуникация по подмярка 6.4 за неземеделски дейности по Програмата за развитие на селските райони, след което тя ще бъде отворена за прием …