Ясен е новият списък с необлагодетелстваните райони. Вижте какви са измененията

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
3 Минути

Заради извършени промени в административно-териториалното устройство в Република България се налага да се извърши промяна в списъка със землища, попадащи в обхвата на планинските необлагодетелствани райони, съобщават от Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ). С тази цел от ведомството публикуваха проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2008 г., която пряко засяга и бенефициентите по мярка 13 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Заради предефиниране на районите, голяма част от населените места преминават към други или пък са заличени от списъка.

От обхвата на планинските необлагодетелствани райони отпадат 153 ха земеделски площи, показва справка в документа.

В новата наредба при определяне на районите с природни ограничения, различни от планинските в европейското законодателство е определен праг ограниченията да обхващат повече от 60 % от земеделската земя на ниво местна административна единица-землище.

Определянето на районите с природни ограничения, различни от планинските, е извършено по Насоки за прилагане на общи критерии за определяне на земеделски райони с природни ограничения, разработени от колектив на Съвместния изследователски център към Европейската комисия през 2016 г. (Доклад EUR 26940 BG). В насоките са заложени три групи критерии за почви, климат и терен.

Методиката за оценка на производителността на земята е разработена в ИПАЗР „Никола Пушкаров“ и е актуализирана с приемане на препоръчаните от Организацията по прехрана и земеделие (FAO) принципи за оценка на земята.

Средно-претеглената категория на земеделските земи от различните райони, възлиза на 8.259 за земите в планинските райони и 4.411 за районите, различни от планинските. Средно-претеглената категория на земеделските земи за цялата територия на страната е 4.952. Тази стойност съответства на бонитетен бал 60.5, 80 % от стойността на който е 48.4.

Предложените изменения засягат пряко кандидати по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения” от ПРСР, които получават плащания за площ в обхвата на необлагодетелстваните райони. Кампанията по  прием на заявления за 2020 г. ще бъде в периода 1 март – 15 май без санкция за закъснение.

 

Списък с районите, които отговарят на критериите, както и конкретните промени в документа, можете да намерите тук

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА