Етикет: Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват

Ясен е новият списък с необлагодетелстваните райони. Вижте какви са измененията

Заради извършени промени в административно-териториалното устройство в Република България се налага да

РЕКЛАМА